1.
Lindqvist H, Östergren R, Holme L. Resurspersonal i skolan – vad visar forskningen?. Venue [Internet]. 07 september 2020 [citerad 23 juli 2024];(18). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/3261