1.
Lago L, Bötrius C. Elevers perspektiv på läsning i grundskola och fritidshem. Venue [Internet]. 24 mars 2021 [citerad 05 december 2023];(19). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/3288