1.
Nyberg M, Thorsten A. Att utveckla förmågan att reflektera om sin yrkespraktik. Venue [Internet]. 14 oktober 2021 [citerad 05 december 2023];(19). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/3696