1.
Samuelsson M, Thorsten A, Mohlin A, Heiskanen C, Skoglund C, Meckbach J, Dott M, Kenndal R, Enwall F, Månsson K. Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande. Venue [Internet]. 17 juni 2021 [citerad 18 maj 2024];(19). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/3930