1.
Lago L, Elvstrand H, Hertz K, Hjelm J, Johansson K, Petersson M, Andersson C, Arnryd O, Eichouh J, Nilsson K, Wållberg A. Att synliggöra ett fritidspedagogiskt förhållningssätt . Venue [Internet]. 07 juni 2022 [citerad 29 maj 2023];5(21). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/4127