1.
Lago L, Elvstrand H, Hertz K, Hjelm J, Johansson K, Petersson M, Andersson C, Arnryd O, Eichouh J, Nilsson K, Wållberg A. Att synliggöra ett fritidspedagogiskt förhållningssätt . Venue [Internet]. 07 juni 2022 [citerad 18 maj 2024];(21). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/4127