1.
Elvstrand H, Lago L, Björk A, Claesson S, Karlsson M, Storm A, Lundh L, Almroth A, Claesson T, Eklund E, Häljeskog Z. Hur får vi kvar dem på fritids?: Att utveckla fritidshemmets verksamhet med fokus på de äldsta eleverna. Venue [Internet]. 02 september 2022 [citerad 13 juni 2024];(21). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/4128