1.
Löfgren H, Faleström C, Råbesjö L, Stafstedt B, Strömberg L, Finnberg P, Selberg J, Hallqvist A, Grönlund A. Att studera gymnasieelevers prestationsemotioner genom berättelser. Venue [Internet]. 03 april 2023 [citerad 13 juni 2024];(23). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/4187