1.
Forsberg C, Horton P. Så kan lärare öka elevers trygghet på rasten. Venue [Internet]. 21 mars 2023 [citerad 23 juli 2024];(24). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/4402