1.
Frejd J, Pramling N. Det kan vara rätt att göra fel: Om undervisning i förskolan. Venue [Internet]. 18 september 2023 [citerad 23 juli 2024];(24). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/4639