Westerholm, K., Mattsson, T., & Lindqvist, H. (2020). Extra anpassningar i skolan ur speciallärares och specialpedagogers perspektiv. Venue, 9(1). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.3183