Göransson, A.-L. (2014) ”’Jag lär mig så bra när jag försöker förklara för andra’ ”, Venue, (5), s. 1–6. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1432.