1.
Lago L, Simonsson M. Att administrera övergångar: En analys av Skolverkets stödmaterial om övergångar i skolan. Venue [Internet]. 11 september 2015 [citerad 22 september 2023];4(9):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1594