1.
Albinsson A, Samuelsson J, Simonsson M. Förskolebarn använder mätning i legoleken. Venue [Internet]. 18 februari 2016 [citerad 27 november 2021];5(1):1-4. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/index.php/Venue/article/view/1603