1.
Ekström Lind L, Wilhelmsson C, Martin Bylund A, Stenliden L. Påverkar covid-19 lärares betygs- och bedömningspraktik?. Venue [Internet]. 19 mars 2021 [citerad 28 oktober 2021];. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/index.php/Venue/article/view/3480