1.
Nyberg M, Thorsten A. Att utveckla förmågan att reflektera om sin yrkespraktik. Venue [Internet]. 14 oktober 2021 [citerad 22 september 2023];10(19). Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/3696