Riktlinjer Venue-artiklar

Vem kan skriva i Venue?

Alla som är verksamma inom förskole-, skol- och utbildningsområdet. Du kan vara förskollärare, barnskötare, fritidspedagog, lärare, förskolechef, rektor, områdeschef, förvaltningschef, utvecklingsledare, politiker, forskare, studerande m.m. Det viktiga är att du känner att du har något att säga om förskola, skola eller utbildning.

Vad kan jag skriva om?

Vi utgår från att skolans utbildning nu ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är fritt att skriva om vad du vill inom förskola, skola och utbildning. Venue är en möjlighet att beskriva ett forskningsresultat eller resultat av ett systematiskt beprövat arbete på ett mer populärvetenskapligt sätt och en möjlighet att synliggöra den erfarenhet som den dagliga pedagogiska verksamheten vilar på och därmed bidra till att bygga en beprövad erfarenhet.

Vad bör jag tänka på när jag skriver en artikel till Venue?

Det finns en mall som du kan ladda ner och använda som stöd i ditt skrivande. Det finns flera saker som du bör tänka på:

Texten ska följa gällande lagstiftning och andra etiska regler:

Ansvar

Venue har inget utgivningsbevis och det finns ingen utgivare som ansvarar för innehållet utan det är du som skribenten som ansvarar för din text.

Vidare har inte Venue samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som radio, tv och tidningar. Det innebär bland annat att det inte finns något meddelarskydd, att personuppgiftslagen gäller med mera.