Utbildning, Lärande, Forskning (ULF)

12 Objekt

ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen. 

Tillsammans med skolor i regionen genomför LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen. 

Call for papers, Utbildning, lärande, forskning (ULF)

Utbildning, lärande, forskning (ULF) – i samverkan mellan akademi och skola

Läs mer om ULF - Utveckling, Lärande, Forskning

Marcus Samuelsson, Linköpings universitet, Anja Thorsten, Linköpings universitet, Anneli Mohlin, Mjölby kommun, Camilla Heiskanen, Mjölby kommun, Caisa Skoglund, Norrköpings kommun, Johan Meckbach, Norrköpings kommun, Margareta Dott, Norrköpings kommun, Rickard Kenndal, Norrköpings kommun, Frida Enwall, Söderköpings kommun, Karin Månsson, Söderköpings kommun