Utbildning, Lärande, Forskning (ULF)

9 Objekt

ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen. 

Tillsammans med skolor i regionen genomför LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen. 

Utbildning, lärande, forskning (ULF) – i samverkan mellan akademi och skola

Läs mer om ULF - Utveckling, Lärande, Forskning

Alla objekt