Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande

Samuelsson M., Thorsten A., Mohlin A., Heiskanen C., Skoglund C., Meckbach J., Dott M., Kenndal R., Enwall F., Månsson K.

Påverkar covid-19 lärares betygs- och bedömningspraktik?

Ekström Lind L., Wilhelmsson C., Martin Bylund A., Stenliden L.á

 

Tema pedagogiskt arbete

Artiklar om pedagogiskt arbete

Till artiklarna

 

Tema mobbning

Två artiklar om mobbning

Till artiklarna

 

Inblickar i specialpedagogik

Venue riktar fokus mot specialpedagogik. Fem skribenter, som representerar regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, lyfter upp frågor som är angelägna idag 2013.

Till artiklarna

 

Inblickar i folkbildning

Venue har tillsammans med Bildningsförbundet Östergötland genomfört en skrivarcirkel för folkbildare. Resultatet blev sju artiklar om folkbildning. I dessa artiklar ger verksamma på studieförbund och folkhögskolor i regionen och tre artiklar av forskare från Linköpings universitet olika inblickar i frågor som folkbildning står inför idag, år 2013.

Till artiklarna