Linköpings universitet vill med tidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.

I Venue kan du publicera, kommentera och utveckla olika slags beskrivningar av beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier.

Texten skall vara ett uttryck för begriplig tankereda. Venue avser att löpande publicera olika slags texter för att möjliggöra aktuell debatt och stå i kontrast till långsamma publikationsprocesser.