Redaktion

Maria Simonsson, redaktör. Maria är  biträdande professor på institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Magnus Jansson, redaktör. Magnus är universitetsadjunkt på institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Maila redaktionen 

venue@liu.se