Redaktion

Maria Simonsson, redaktör. Maria är prodekan på Utbildningsvetenskap och biträdande professor på institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Magnus Jansson, redaktör. Magnus är universitetsadjunkt på institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Maila redaktionen 

venue@liu.se