Artiklar

Påverkar covid-19 lärares betygs- och bedömningspraktik?

Linda Ekström Lind, Cornelia Wilhelmsson, Anna Martin Bylund, Linneá Stenliden

|

Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande

Marcus Samuelsson, Linköpings universitet, Anja Thorsten, Linköpings universitet, Anneli Mohlin, Mjölby kommun, Camilla Heiskanen, Mjölby kommun

|