Nr 1 (2012)
Av Forskare

Depressionsförebyggande kurser krockar med skolans pedagogiska vardag

Anette Wickström
Tema Barn och Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet
Biografi
Grupp elever som sitter runt ett bord och arbetar.

Publicerad 2012-02-02

Nyckelord

 • Samspel kring elever och lärande,
 • Etik värden och normer

Referera så här

Wickström, A. (2012). Depressionsförebyggande kurser krockar med skolans pedagogiska vardag. Venue, (1), 1–7. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1214

Abstract

Manualbaserade program för social och emotionell träning är trubbiga verktyg som krockar med skolans pedagogiska arbete. Anette Wickström visar hur flickor i årskurs 7 tillsammans med sina lärare förändrar kursens fokus på inre tankar till ett fokus på kommunikation och samarbete. Det är elevernas motstånd och lärarnas pedagogiska kompetens som räddar programmen från att misslyckas, skriver Anette Wickström som också analyserar varför kurserna är populära bland lärare och skolledare.

Full-text of the article is available for this locale: English.

Referenser

 1. Coppock, Vicki (2011) Liberating the Mind or Governing the Soul? Psychotherapeutic Education, Children’s Rights and the Disciplinary State. Education Inquiry 2(3): 385-399.
 2. Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas och Schönning, Elin (2011) The will to (de)liberate: shaping governable citizens through cognitive behavioural programmes in school. Journal of Education Policy 26(3): 399-414.
 3. Dalatidningen (2012-09-24, 14:45) Tillgänglig via: www.dt.se/nyheter/ludvika/1.4359556-elever-totalsagar-metod-mot-depression
 4. Folkhälsoinstitutet (2012) Slutredovisning av uppdraget Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (50-miljonerssatsningen). Slutrapport NKC 2008/22.
 5. Folkhälsoinstitutet (2011) Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga. Rapport 2011:09.
 6. Jablonska, Beata och Heinemans, Nelleke (2011) Metodtrohet i det främjande och förebyggande hälsoarbetet i skolan. SET- och DISA-metoden. Rapport, Karolinska Institutet.
 7. Kaspersson, Anna (2011) "Det är en balansgång"– en diskursanalys av hur lärare pratar om Social och Emotionell Träning. Examensarbete Linköpings universitet.
 8. Kvist Lindholm, Sofia. "Apparently I've got mental problems": when psychological treatment becomes universal preventive interventions practiced in schools. Kommande.
 9. Liedman, Sven-Eric (2011) Hets! En bok om skolan. Stockholm: Bonnier.
 10. Lindberg, Lene (2012-09-24, 14:40) Tillgänglig via: www.disa-metoden.com
 11. Lindberg, Lene, Svensson, Jenny, Treutiger Britt-Marie, Koertge, Jenny och Thomas, Eva-Mari (1995) En metod för tonåringar i att hantera stress och påfrestningar. DISA (Depressive Symptoms in Swedish Adolescents) Gruppledarmanual/Elevmanual. Opublicerad manual, Karolinska institutet, Stockholm.
 12. Löf, Camilla (2011) Med livet på schemat. Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen. Avhandling, Malmö universitet.
 13. Treutiger, Britt-Mari (2006) Evaluation of the DISA-program (Depression in Swedish Adolescents) to prevent depressive symptoms among female adolescents. Examensarbete, Karolinska Institutet.
 14. Walkerdine, Valerie (1990) School girl fictions. London: Verso.
 15. Wickström, Anette (2012) From individual to relational strategies: Transforming a manual-based psycho-educational course at school. Childhood. Epub ahead of print October 2012. DOI: 10.1177/0907568212457094.