Av Forskare

Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet

Marcus Samuelsson, Gunnel Colnerud, Eva Ragnemalm, Mattias Arvola, Mathias Nordvall

1-6 |

Att hitta kärnan i fritidspedagogik

Helene Elvstrand, Åsa Nilsson, Martin Voogand, Ingela Rondahl-Johansson, Ann Vestergren, Therese Hjertqvist, Maria Näsberg Lund, Stefan Bohlin, Jenny Hultberg, Anna Brorsson

1-4 |

Förskolebarn använder mätning i legoleken

Anders Albinsson, Joakim Samuelsson, Maria Simonsson

1-4 |

Skapa samhörighet på fritidshem

Helene Elvstrand, Lena Altberg, Lina Rydén, Monika Svahn

1-5 |

Populärvetenskapens förklarande ljus

Susanne Pelger

1-4 |

Hur reformer styr verksamhet på fritidshem

Ragnhild Löfgren, Helene Elvstrand, Magnus Jansson, Håkan Löfgren

1-5 |

Så minskar vi gymnasieavhoppen

Christina Billemar, Ibrahim Beganovic

1-5 |