Venue - forskning och erfarenheter om förskola och skola

Linköpings universitet vill med tidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola. 

OBS! Efter uppgradering av servern är det inte längre möjligt att ladda ner atiklarna som PDF. Vi jobbar med problemet och åtgärdar så snart som möjligt!

Senaste artiklarna

Innehållsförteckning

Artiklar

Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande
Marcus Samuelsson, Linköpings universitet, Anja Thorsten, Linköpings universitet, Anneli Mohlin, Mjölby kommun, Camilla Heiskanen, Mjölby kommun, Caisa Skoglund, Norrköpings kommun, Johan Meckbach, Norrköpings kommun, Margareta Dott, Norrköpings kommun, Rickard Kenndal, Norrköpings kommun, Frida Enwall, Söderköpings kommun, Karin Månsson, Söderköpings kommun
Visa alla nummer