No 4 (2013): Tema specialpedagogik

Beskrivning av numret

Venue riktar fokus mot specialpedagogik. Fem skribenter, som representerar regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, lyfter upp frågor som är angelägna idag 2013.

Tanken bakom publikationen är att skildra ett möte, där olika forskare, med ett uttalat intresse för specialpedagogik, bidrar med såväl kvalitativa som kvantitativa beskrivningar av forskning och erfarenhetsbaserad verksamhet inom området.

Vi tänker oss att dessa forskares olika ingångar i specialpedagogik påminner om betydelsen av att skriva fram och ta del av olika slags beskrivningar som bekräftar eller utmanar vårt samlade vetande.

Innehållsförteckning

Av Forskare

Visa alla nummer